2023. gada 4. decembrī iepazīsim Aizputes Autonomo evaņģēliski luterisko Sv. Jāņa draudzi

Lūdzam ziedot LELBP Misijas fondam, jo tā līdzekļi nodrošina atbalstu daudzām kalpošanām Latvijā un pasaulē! Vairāk par iespēju ziedot, skatiet www.lelbpasaule.lv

Citi Jaunumi