Jēzus Kristus saka: “Topiet līdzcietīgi, kā jūsu Tēvs ir līdzcietīgs.” (Lk.6:36)

Laipni lūdzam LELBP mājaslapā!

Tagadējo Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu pasaulē (LELBP), kā Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas darbības turpinātāju izveidoja latviešu bēgļi pēc Otrā pasaules kara, kad Latvija bija okupēta. Teju puse latviešu luterāņu mācītāju, ieskaitot archibīskapu un vairumu prāvestu, atstāja Latviju un 1944. gadā atradās trimdā, kur turpināja pārstāvēt Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu. lasīt tālāk

februāris
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
Ar miera pildītām, degošām sirdīm dosimies 2024. gadā!

“Un es redzēju it kā stikla jūru, sajauktu ar uguni…” (Atkl 15:2) Jānis savā vīzijā redzēja, kā pie it kā stikla jūŗas stāvēja tie, kuŗi bija uzvarējuši un slavēja Dievu. lasīt tālāk

Arhibīskapes sveiciens Svētvakarā

Šai naktī ejot zaigo tavas pēdas. Šī nakts spēj šaubās cerību Tev iedot; Šī nakts liek aizmirst visas, visas bēdas, Un māca tevi mīlot visu piedot. /V. Mora/ Lai šī lasīt tālāk