Jēzus Kristus saka: “Topiet līdzcietīgi, kā jūsu Tēvs ir līdzcietīgs.” (Lk.6:36)

Laipni lūdzam LELBPasaulē mājaslapā!

Tagadējo Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu pasaulē (LELBPasaulē), kā Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas darbības turpinātāju izveidoja latviešu bēgļi pēc Otrā pasaules kara, kad Latvija bija okupēta. Teju puse latviešu luterāņu mācītāju, ieskaitot archibīskapu un vairumu prāvestu, atstāja Latviju un 1944. gadā atradās trimdā, kur turpināja un pārstāvēja Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu. lasīt tālāk

janvāris
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

  Ps 29; 1 Moz 1:1-15; Apd 19:1-7; Mk 1:4-11

  Jes 42:1-8; Rm 12:1-6; Lk 2:41-52

  krāsa – balta

  Aizlūgums:
  Memmingenas draudze (Vācija), archibīskaps emeritus Elmārs E. Rozītis
  Umurgas draudze, RAd/VA, evaņģēliste – mācītāja pienākumu izpildītāja Īvanda Ceijere

  Novērs man acis, lai neskatās niekus. (Ps 119:37)

  Tā kā jūs esat pieņēmuši Kristu Jēzu par Kungu, tad viņā arī dzīvojiet,  iesakņojieties, topiet kā nams, kas uz Viņa būvēts, esit stipri ticībā. (Kol 2:6-7)

 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

  Ps 139:1-6, 13-18, 1.Sam 3:1-10,(11-20);

  1.Kor 6:12-20; Jņ 1:43-51

  Jes 61:1-3,6a; Rm 12:6-16; Jņ 2:1-11

  krāsa – zaļa

  Aizlūgums:

  Melburnas draudze (Austrālija)

  Unguru draudze, Dd/SE, māc. Ēvalds Bērziņš

  Neskumstiet, jūsu patvērums ir prieks, ko dod Kungs! (Neh 8:10)

  Visur parādām sevi kā Dieva kalpus – kā nobēdājušies, bet vienmēr priecīgi, kā nabagi, bet kas daudzus dara bagātus, kā tādi, kam nav nekā, bet kam ir viss. (2.Kor 6:4,10)

 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

  Ps 62:6-13, Jon 3:1-5, 10; 1.Kor 7:29-31; Mk 1:14-20

  Jes 49:1-6; Rm 12:17-21; Mt 8:1-13

  krāsa – zaļa

  Aizlūgums:

  Manheimas – Ludvigshāfenas draudze (Vācija), mācītājs Rolands Eimanis, diakone Rasma Gundega Ieviņa

  Usmas draudze, Ld/PI, prāvests Kārlis Irbe

  Kādēļ jūs kurnat pret mani? Jūs visi esat dumpojuši pret mani,” saka Kungs. (Jer 2:29)

  Visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Dieva žēlastībā visi tiek attaisnoti bez nopelna, jo viņš tos atpircis Kristū Jēzū. (Rm 3:23-24)

 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

  Ps 111; 5.Moz 18:15-20; 1.Kor 8:1-13; Mk 1:21-28

  krāsa – zaļa

  Aizlūgums:

  Mančesteras draudze (Lielbritānija), māc. Daira Vāvere

  Usmas Sv. Pētera draudze, Ld/KU, evaņģēliste – mācītāja pienākumu izpildītāja Agrita Staško

  Visi Kungam ziedoja no sirds pilnības. (1.L 29:9)

  Priecīgu devēju Dievs mīl. (2.Kor 9:7)

Zvaigznes dienas koncerts “Zvaigznes ceļš”

Sveicināti! Parasti ap šo laiku mēs pulcējamies baznīcā dzirdēt Ziemassvētku laika pēdējās dziesmu skaņas. Tas katru gadu ir bijis pacilājošs notikums – diena, uz ko gatavojušies gan solisti, kori, ansambļi, lasīt tālāk