Jēzus Kristus saka: “Topiet līdzcietīgi, kā jūsu Tēvs ir līdzcietīgs.” (Lk.6:36)

Laipni lūdzam LELBP mājaslapā!

Tagadējo Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu pasaulē (LELBP), kā Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas darbības turpinātāju izveidoja latviešu bēgļi pēc Otrā pasaules kara, kad Latvija bija okupēta. Teju puse latviešu luterāņu mācītāju, ieskaitot archibīskapu un vairumu prāvestu, atstāja Latviju un 1944. gadā atradās trimdā, kur turpināja pārstāvēt Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu. lasīt tālāk

jūlijs
 • 1
 • 2
 • 3
  Vircburgā, Deutschhauskirche (Am Schottenanger 2, 97082 Würzburg) sestdien, 3.jūlijā plkst. 13.30  paredzēts dievkalpojums. Kalpos draudzes mācītājs, archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis. Ceram, ka varēsim arī pēc tam vēl pakavēties kopā.
 • 4
  Sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
  Dievkalpojums Oldenburgā 4. jūlijā
  Oldenburgas draudze, Vācija
  Dievkalpojums Štutgartē 4.jūlijā
  Štutgartes draudze, Vācija

  Ps 123; Ech 2:1–5; 2Kor 12:2–10; Mk 6:1–13
  1Moz 17:1–7; Rm 6:3–11; Mk 8:1–9

  krāsa – zaļa


  Aizlūgums
  Frankfurtes un apkārtnes draudze (Vācija), māc. Rolands Eimanis
  Viļakas draudze, Dd/BAL, māc. Mārtiņš Vaickovskis

  PORVOO PRAYER  – Church of England: Diocese of St Albans, Bishop Alan Smith, Bishop Richard Atkinson, Bishop Michael Beasley
  Church of Sweden: Diocese of Linköping, Bishop Martin Modéus

  Es liecināšu par Dieva Kunga vareniem darbiem, es atgādināšu, ka vienīgi tu esi taisns! (Ps 71:16)
  Mēs paši esam viņa darinājums, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. (Ef 2:10)

  Oldenburgā, Ohmstedes baznīcas draudzes namā (Butjadinger Str. 59, 26125 Oldenburg), pēc ilgāka pārtraukuma, svētdien, jūlijā plkst. 11.00 notiks dievkalpojums.Kalpos diakone Laima Urdze. Ievērosim sanitārās normas un visus spēkā esošos ierobežojumus: medicīniskās
  Štutgartē, vecās pils kapellā, Schlosskirche (Schillerplatz 6, 70173 Stuttgart) svētdien, 4.jūlijā plkst. 15.00  paredzēts dievkalpojums latviešu un vācu valodā. Kalpos draudzes mācītājs, archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis un solists Valdis Bizuns
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
  Septītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
  Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu Hamburgā
  Hamburgas draudze, Vācija

  Ps 85:9–14; Am 7:7–15; Ef 1:3–14; Mk 6:14–29
  Jl 3:1–5a; Rm 6:19–23; Mt 7:15–21

  krāsa – zaļa


  Aizlūgums
  Filadelfijas Sv. Jāņa draudze (ASV)
  Viļānu draudze, Dd/’BAL, palīgmāc. Guntars Agate Paeglis

  PORVOO PRAYER  – Church of England: Diocese of Newcastle, Bishop Christine Hardman, Bishop designate Mark Wroe
  Church of Norway: Diocese of Møre, Bishop Ingeborg Midttømme

  Manu namu sauks par lūgšanu namu visām tautām. (Jes 56:7)
  Nav vairs nedz grieķa, nedz jūda, nedz apgraizīšanas vai neapgraizīšanas, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss un visā ir Kristus. (Kol 3:11)

  Hamburgā, latviešu draudzes dievkalpojums ar dievgaldu notiks Hauptkirche St. Petri  (Bei der Petrikirche 2, 20095 Hamburg) svētdien, 11.jūlijā plkst. 14.00. Dievkalpojumu vadīs mācītājs Tālis Rēdmanis. Sekos sadraudzības brīdis.
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
  Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
  Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu Berlīnē
  Berlīnes draudze, Vācija

  Ps 23; Jer 23:1–6; Ef 2:11–22; Mk 6:30–34, 53–56
  1Moz 3:9–19; Rm 8:12–17; Lk 16:1–8

  krāsa – zaļa


  Aizlūgums
  Etlingenas draudze (Vācija), māc. Rolands Eimanis
  Vircavas draudze, Ld/JE, māc. Jānis Tālums

  PORVOO PRAYER  – Church of Sweden: Diocese of Skara, Bishop Åke Bonnier
  Church of England: Diocese of Leeds (formerly called the Diocese of West Yorkshire and the Dales), Bishop Nick Baines, Bishop Tony Robinson, Bishop Helen-Ann Hartley, Bishop Toby Howarth, Bishop Jonathan Gibbs, Bishop Paul Slater

  Cik liels tu, Kungs Dievs, – neviens nav kā tu, nav cita Dieva bez tevis, to liecina viss, ko dzirdējām savām ausīm! (2Sam 7:22)
  Jānis raksta: “Viņš uzlika man savu labo roku un teica: “Nebīsties, es esmu Pirmais un Pēdējais un Dzīvais.”” (Atkl 1:17–18)

  Berlīnē latviešu draudzes dievkalpojums ar dievgaldu notiks Paul-Gerhardt-Kirche (Wisbyer Str. 7, Berlin 10439) svētdien 18.jūlijā plkst. 14.00. Dievkalpojumu vadīs mācītājs Tālis Rēdmanis. Muzikālo ietērpu veidos Baiba Rēdmane (ērģeles). Pēc dievkalpojuma sadraudzība.
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25

  Ps 145:10–18; 2Ķēn 4:42–44; Ef 3:14–21; Jņ 6:1–21
  Jer 7:1–11; 1Kor 10:1–13; Lk 19:41–48

  krāsa – zaļa

   

  Sv. Jēkabs vecākais – apustulis

  Ps 7:1–10; Jes 52:7–10; 2Kor 4:7–15; Mt 20:20–23

  krāsa – sarkana

  Aizlūgums
  Eslingenas draudze (Vācija), archib. emer. Elmārs Ernsts Rozītis
  Zalves draudze, Dd/SE, māc. Aleksandrs Ivanovs

  PORVOO PRAYER  – Evangelical Lutheran Church of Lithuania: Bishop Mindaugas Sabutis
  Church of Ireland: Diocese of Derry and Raphoe, Bishop Andrew Foster

  Taisnīgi tiesājiet vārgu un bāru. (Ps 82:3)
  Nemīlēsim ar vārdiem un ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. (1Jņ 3:18)

 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
8. svētdienas pēc Vasarsvētkiem un Ciānas draudzes jubilejas dievkalpojums

Dievkalpojumā kalpo LELBP archibīskape Lauma Zušēvica Dievkalpojumā piedalās: lektore – Silvija Kļaviņa-Barshney; ērģelniece, muzikante un korāļu ansambļa vadītāja Māra Vārpa; korāļu ansamblī dzied Ēriks Antēns, Irēne Balks, Linda Cukurs, Vita lasīt tālāk

Miglā tītā rītā… Aicinājums uz garīgām pārrunām 30. jūlijā

Rakstu no Garezera miglā tītā rītā. Iedomājos, cik bieži Dieva bērni un Viņa tauta kā caur miglu centās izprast Viņa prātu un nodomu.  Nākamajām nedēļām pārdomām paredzētajos Bībeles tekstos mazliet lasīt tālāk