Jēzus Kristus saka: “Topiet līdzcietīgi, kā jūsu Tēvs ir līdzcietīgs.” (Lk.6:36)

Laipni lūdzam LELBP mājaslapā!

Tagadējo Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu pasaulē (LELBP), kā Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas darbības turpinātāju izveidoja latviešu bēgļi pēc Otrā pasaules kara, kad Latvija bija okupēta. Teju puse latviešu luterāņu mācītāju, ieskaitot archibīskapu un vairumu prāvestu, atstāja Latviju un 1944. gadā atradās trimdā, kur turpināja pārstāvēt Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu. lasīt tālāk

februāris
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
VĀRDS VIENO! (15.12)

Vienosimies pārrunās ar LELBPasaules garīdzniekiem par Svētajiem Rakstiem! Aicinām ikvienu no LELBP saimes piedalīties 2022. gada Bībeles lasīšanas projektā! Ceturtdien, 15. decembrī plkst. 11.00 pēc Čikāgas laika (19.00 Latvijā) mūs pārdomās par Mateja 1. lasīt tālāk

Un gaišums bij’ kūtī, kur Bērniņš šis dus

Kas bija tas gaišums, par ko līdz ar maziem un lieliem dziedam Ziemsvētku svētvakarā? Vai gaišums ieplūda kūtī no zvaigznes, kuŗa virs Betlēmes deva zīmi pasaulei, ka dzimis sen gaidītais lasīt tālāk