Jēzus Kristus saka: “Topiet līdzcietīgi, kā jūsu Tēvs ir līdzcietīgs.” (Lk.6:36)

Laipni lūdzam LELBP mājaslapā!

Tagadējo Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu pasaulē (LELBP), kā Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas darbības turpinātāju izveidoja latviešu bēgļi pēc Otrā pasaules kara, kad Latvija bija okupēta. Teju puse latviešu luterāņu mācītāju, ieskaitot archibīskapu un vairumu prāvestu, atstāja Latviju un 1944. gadā atradās trimdā, kur turpināja pārstāvēt Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu. lasīt tālāk

augusts
 • 1

  Ps 78:23–29; 2Moz 16:2–4, 9–15; Ef 4:1–16; Jņ 6:24–35
  Dan 9:1–5, 14–18; 1Kor 12:1–11; Lk 18:9–14

  krāsa – zaļa


  Aizlūgums
  Eskilstūnas-Vesterosas  draudze (Zviedrija), prāv. Zilgme Eglīte
  Zaļā (Zaļenieku) draudze, Ld/JE, māc. Guntars Lūsītis

  PORVOO PRAYER  – Church of England: Diocese of Bristol, Bishop Vivienne Faull, Bishop Lee Rayfield
  Evangelical Lutheran Church in Finland: Diocese of Helsinki, Bishop Teemu Laajasalo

  Mīli Kungu, savu Dievu, ar visu sirdi, visu dvēseli un visu spēku! (5Moz 6:5)
  Mēs mīlam, jo viņš ir mūs pirmais mīlējis. (1Jņ 4:19)

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
  Vienpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
  Dievkalpojums Ludvigshafenā 8. augustā
  Manheimas-Ludvigshāfenas draudze, Vācija

  Ps 34:2–9; 1Ķēn 19:4–8; Ef 4:25–5:2; Jņ 6:35, 41–51
  Jes 29:17–24; 1Kor 15:1–10; Mk 7:31–37

  krāsa – zaļa


  Aizlūgums
  Džamaikpleinas Trīsvienības draudze Bostonā (ASV), māc. Dr. Jānis Keggi
  Zasas draudze, Dd/SE, māc. Ivars Dzelme

  PORVOO PRAYER  – Church of England: Diocese of Portsmouth, Bishop Christopher Foster
  Church of Sweden:
  Diocese of Stockholm, Bishop Andreas Holmberg

  Kungs, tu apklusini varmāku dziesma. (Jes 25:5)
  Marija sacīja: “Varenus darbus viņš darījis ar savu labo roku un izklīdinājis sirdsprātā lepnos. Viņš nogāzis varenos no troņiem un paaugstinājis pazemīgos.” (Lk 1:51–52)

  Ludvigshāfenā, Svētā Ludviķa baznīcā (Wredestrasse 24, 67059 Ludwigshafen am Rhein), pēc gara pārtraukuma, svētdienā, 8. augustā plkst. 15.00 paredzēts dievkalpojums. Kalpos mācītājs Rolands Eimanis un diakone Rasma Gundega Ieviņa. Pēc dievkalpojuma sekos sabiedriska pēcpusdiena ar
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

  Ps 34:10-15; Sak 9:1–6; Ef 5:15–20; Jņ 6:51–58
  Jes 58:7–12; 2Kor 3:4–9; Lk 10:23–27

  krāsa – zaļa


  Aizlūgums
  Dienvidkalifornijas draudze (ASV), diak. Guna Reina
  Zaubes draudze, RAd/IK, evaņģ. – māc. p. i. Artūrs Bogdanovs

  PORVOO PRAYER  – Church of Ireland: Diocese of Kilmore, Elphin and Ardagh, Bishop Ferran Glenfield Evangelical Lutheran Church in Denmark: Diocese of Aarhus, Bishop Henrik Wigh-Poulsen

  Ījabs atbildēja Kungam: “Ko tad lai atsaku – sīks es, lieku roku uz mutes.” (Īj 40:3–4)
  Pāvils raksta: “Es esmu vismazākais no apustuļiem un neesmu cienīgs saukties par apustuli, tādēļ ka reiz es vajāju Dieva draudzi. Bet no Dieva žēlastības esmu tas, kas esmu.” (1Kor 15:9–10)

 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22

  Ps 34:16–23; Joz 24:1–2a, 14–18; Ef 6:10–20; Jņ 6:56–69
  1L 29:9–21a; Gal 3:15–22; Lk 17:11–19

  krāsa – zaļa


  Aizlūgums
  Dienvidfloridas draudze (ASV), māc. Dr. Aiva Rozenberga-Drummond
  Zeltiņu draudze, Dd/GU, palīgmāc. Jānis Zvirgzdiņš

  PORVOO PRAYER  – Evangelical Lutheran Church in Finland: Diocese of Espoo, Bishop Kaisamari Hintikka
  Scottish Episcopal Church: Diocese of Edinburgh, Bishop John Armes

  Es staigāšu jūsu vidū un būšu jums par Dievu, un jūs būsiet man par tautu. (3Moz 26:12)
  Mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un viņa Dēlu Jēzu Kristu. Un mēs jums to rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. (1Jņ 1:3–4)

 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29

  Ps 15; 5Moz 4:1–2, 6–9; Jk 1:17–27; Mk 7:1–8, 14–15, 21–23
  1Ķēn 17:8–16; Gal 5:16–24; Mt 6:24–34

  krāsa – zaļa


  Aizlūgums
  Detroitas Sv. Pāvila draudze (ASV), māc. Biruta Puiķe-Wilson
  Zemītes draudze, Ld/KA, palīgmāc. Vilnis Auziņš

  PORVOO PRAYER  – Evangelical Lutheran Church in Finland: Diocese of Turku, Archbishop Mari Leppänen. Bishop Kaarlo Kalliala
  Church of England: Diocese of York, Archbishop Stephen Cottrell, Bishop Paul Ferguson, Bishop John Thomson, Bishop Alison White, Bishop Glyn Webster

  Kungs saka: “Ja tu atgriezīsies, es tevi pieņemšu.” (Jer 15:19)
  Jēzus saka: “Kas mani mīl, tas manu vārdu turēs, un arī mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājvietu.” (Jņ 14:23)

 • 30
 • 31
8. svētdienas pēc Vasarsvētkiem un Ciānas draudzes jubilejas dievkalpojums

Dievkalpojumā kalpo LELBP archibīskape Lauma Zušēvica Dievkalpojumā piedalās: lektore – Silvija Kļaviņa-Barshney; ērģelniece, muzikante un korāļu ansambļa vadītāja Māra Vārpa; korāļu ansamblī dzied Ēriks Antēns, Irēne Balks, Linda Cukurs, Vita lasīt tālāk

Miglā tītā rītā… Aicinājums uz garīgām pārrunām 30. jūlijā

Rakstu no Garezera miglā tītā rītā. Iedomājos, cik bieži Dieva bērni un Viņa tauta kā caur miglu centās izprast Viņa prātu un nodomu.  Nākamajām nedēļām pārdomām paredzētajos Bībeles tekstos mazliet lasīt tālāk