Jēzus Kristus saka: “Topiet līdzcietīgi, kā jūsu Tēvs ir līdzcietīgs.” (Lk.6:36)

Laipni lūdzam LELBP mājaslapā!

Tagadējo Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu pasaulē (LELBP), kā Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas darbības turpinātāju izveidoja latviešu bēgļi pēc Otrā pasaules kara, kad Latvija bija okupēta. Teju puse latviešu luterāņu mācītāju, ieskaitot archibīskapu un vairumu prāvestu, atstāja Latviju un 1944. gadā atradās trimdā, kur turpināja pārstāvēt Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu. lasīt tālāk

maijs
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Easter Greeting

In the Gospel of Mark, the crucified, dead Jesus was not found in the tomb, but the tomb still resounded with a life affirming proclamation! The good news shared by lasīt tālāk

Ko meklējam Lieldienu rītā 2024. gadā, Kristus Augšāmcelšanās svētkos

Kad saule tik tikko uzaususi Lieldienu rītā, bērniņi meklē Lieldienu kurvīšus un oliņas. Pirmajā Kristus augšāmcelšanās ļoti agrā rītā divas Marijas un Salome kapā meklēja Jēzu, Nācarieti, krustā sisto. Kā lasīt tālāk