Jēzus Kristus saka: “Topiet līdzcietīgi, kā jūsu Tēvs ir līdzcietīgs.” (Lk.6:36)

Laipni lūdzam LELBP mājaslapā!

Tagadējo Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu pasaulē (LELBP), kā Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas darbības turpinātāju izveidoja latviešu bēgļi pēc Otrā pasaules kara, kad Latvija bija okupēta. Teju puse latviešu luterāņu mācītāju, ieskaitot archibīskapu un vairumu prāvestu, atstāja Latviju un 1944. gadā atradās trimdā, kur turpināja pārstāvēt Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu. lasīt tālāk

novembris
 • 1

  Ps 24; Jes 25:6–9 vai Sāl 3:1–9; Atkl 21:1–6a; Jņ 11:32–44

  krāsa – balta

   

  Tie priecāsies tavā priekšā, kā mēdz priecāties par ražu. (Jes 9:2)
  Lūdziet, un jūs saņemsiet, tā ka jūsu prieks būs piepildīts. (Jņ 16:24)

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
  Upsalas latviešu ev.lut. draudzē miruso piemiņas dienas dievkalpojums ar dievgaldu 6.novembrī plkst.14.00 Vindhems baznīcā, Vindhemsgatan 9, Upsala. Dievkalpojumu vadīs mācītājs Kārlis Žols
 • 7
  Divdesmit ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem
  Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums Stokholmas latviešu ev.lut. draudzē
  Stokholmas draudze, Zviedrija
  Atpakaļ uz dievnamu. Īrija
  Īrijas draudze, Īrija

  Ps 146; 1Ķēn 17:8–16; Ebr 9:24–28; Mk 12:38–4
  Jes 49:1–6; Rm 12:17–21; Mt 8:1–13

  krāsa – zaļa


  Aizlūgums
  Austrumanglijas draudze (Lielbritānija), māc. Viesturs Vāvere
  Apes Sv. Mateja draudze, Dd/GU, prāv. Vilnis Slinķis

  PORVOO PRAYER  – Church of England: Diocese of Norwich, Bishop Graham Usher, Bishop Alan Winton, Bishop Jonathan Meyrick
  Church of Sweden: Diocese of Luleå, Bishop Åsa Nyström

  Tavā mutē es esmu ielicis savus vārdus. Lai tie nav tālu no tavas mutes, no tavu pēcnācēju mutes un no tavu pēcnācēju pēcnācēju mutes. (Jes 59:21)
  Kas iepriekš rakstīts, ir rakstīts mūsu pamācīšanai, lai mēs caur izturību un mierinājumu, ko sniedz Raksti, iegūtu cerību. (Rm 15:4)

  7.novembrī plkst 14.00, Somu baznīcā mirušo piemiņas dienas dievkalpojums un kafija
  LELB Pasaulē Kristus Apvienotā evaņģēliski luteriskās latviešu draudzes Īrijā regulārie klātienes dievkalpojumi novembrī notiks Dublinā (pirmajā un ceturtajā mēneša svētdienā) un Limerikā (ceturtajā mēneša sestdienā). Pašlaik notiek saskaņošana, lai tie
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

  Ps 16; Dan 12:1–3; Ebr 10:11–14, (15–18), 19–25; Mk 13:1–8
  1Moz 8:1–11; Rm 13:8–10; Mt 8:23–27

  krāsa – zaļa


  Aizlūgums
  Argentīnas latviešu Augšāmcelšanās draudze (Argentīna), māc. David J. Calvo
  Apriķu draudze, Ld/GR, māc. Erlands Lazdāns

  PORVOO PRAYER  – Estonian Evangelical Lutheran Church: Archbishop Urmas Viilma, Bishop Tiit Salumäe, Bishop Joel Luhamets
  Church of England: Diocese of Rochester, Bishop James Langstaff, Bishop Simon Burton- Jones

  Cel savu balsi kā ragu! Stāsti manai tautai par tās pārkāpumiem! (Jes 58:1)
  Tagad, kad jūs esat atzinuši Dievu; pareizāk gan, kad Dievs jūs ir atzinis, – kā tad jūs atkal pievēršaties nespēcīgajiem un nabadzīgajiem pirmspēkiem un no jauna gribat ļaut tiem sevi paverdzināt? (Gal 4:9)

 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
  Valsts svētku dievkalpojums 18.novembrī plkst 17.30 Storkyrka, Trångsund 1, Gamla Stan
 • 19
 • 20
 • 21

  Ps 93; Dan 7:9–10, 13–14; Atkl 1:4b–8; Jņ 18:33–37

  krāsa – balta

   

  Mūžības svētdiena – Mirušo piemiņas diena

  Ps 24; Jes 25:6–9 vai Sak 3:1–9; Atkl 21:1–6a; Jņ 11:32–44
  Jes 65:17–19, 23–25; Kol 1:9–14; Mt 24:15–35

  krāsa – balta

  Aizlūgums
  Apvienotā Londonas latviešu un Miera draudze (Lielbritānija), prāv. Dr. Andris Abakuks
  Asares draudze, Dd/SE, vikārs māc. Atis Bambāns

  PORVOO PRAYER  – Church of England: Diocese of St Edmundsbury and Ipswich, Bishop Martin Seeley, Bishop Mike Harrison
  Scottish Episcopal Church: Diocese of Aberdeen and Orkney, Bishop Anne Dyer

  Ko cilvēks dara, viss tam šķiet taisns, bet izvērtēt sirdis – Kunga ziņā. (Sak 21:2)
  Esiet gudri uz labo un vientiesīgi pret ļauno. (Rm 16:19)

 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

  Ps 25:1–10; Jes 33:14–16; 1Tes 3:9–13; Lk 21:25–36 vai Lk 19:28–40
  Zah 9:9–10; Rm 13:11–14; Lk 21:25–33

  krāsa – violeta vai zila


  Aizlūgums
  Apvienotā Linkolnas draudze (ASV), māc. Gija Galiņa
  Augstkalnes-Mežmuižas draudze, Ld/JE, māc. Guntars Lūsītis

  PORVOO PRAYER  – Scottish Episcopal Church: Diocese of St Andrews, Dunkeld and Dunblane, Bishop Ian Paton
  Evangelical Lutheran Church in Finland: Diocese of Porvoo, Bishop Bo-Göran Åstrand

  Lai tava žēlastība ir man mierinājums, kā tu pats teici savam kalpam. (Ps 119:76)
  Jeruzālemē bija kāds vīrs, vārdā Simeons, un šis vīrs bija krietns un dievbijīgs, viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Israēlam, un Svētais Gars bija pār viņu. (Lk 2:25)

 • 29
 • 30
1.Adventa svētbrīdis Čikāgas Ciānas draudzē

Čikāgas latviešu ev. lut. Ciānas draudzes 1. Adventa svētbrīdis.Mācītāja Gundega Puidza   lasīt tālāk

Ceļā uz satikšanos. Tiekamies Zoom 8.decembrī

Tu Dieva sūtīts Pestītājs, Tu vienotājs un sargātājs, Tu gaismas stars, kas tumsu dzēs, Cik ļoti Tevi gaidām mēs: Nāc, Jēzu Krist”! /N. Kalniņš/ Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū! lasīt tālāk