Jēzus Kristus saka: “Topiet līdzcietīgi, kā jūsu Tēvs ir līdzcietīgs.” (Lk.6:36)

Laipni lūdzam LELBP mājaslapā!

Tagadējo Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu pasaulē (LELBP), kā Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas darbības turpinātāju izveidoja latviešu bēgļi pēc Otrā pasaules kara, kad Latvija bija okupēta. Teju puse latviešu luterāņu mācītāju, ieskaitot archibīskapu un vairumu prāvestu, atstāja Latviju un 1944. gadā atradās trimdā, kur turpināja pārstāvēt Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu. lasīt tālāk

oktobris
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Lūgšana 14. jūnijā

Jēzu, Tu mīļais, svētais Pestītājs, Tu zini vārdu katram mums, mēs Tavā vārdā kristīti. Tavs Tēvs ir mūsu Tēvs, kas debesīs, kas katru radījis un redz katru un zina tā lasīt tālāk

Lai nenokavētu Vasarsvētkus — Dieva Svētā Gara pieskārienus! 

Nemitīgā kustībā apustulis Pāvils ceļoja, plānoja, sarunāja vajadzīgo transportu no vienas pilsētas uz otru, lai tik nenokavētu iespēju katrā vietā sludināt Kristus evaņģēliju! Apustuļu darbu grāmata apraksta viņa ceļojumus un lasīt tālāk