Jēzus Kristus saka: “Topiet līdzcietīgi, kā jūsu Tēvs ir līdzcietīgs.” (Lk.6:36)

Laipni lūdzam LELBPasaulē mājaslapā!

Tagadējo Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu pasaulē (LELBPasaulē), kā Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas darbības turpinātāju izveidoja latviešu bēgļi pēc Otrā pasaules kara, kad Latvija bija okupēta. Teju puse latviešu luterāņu mācītāju, ieskaitot archibīskapu un vairumu prāvestu, atstāja Latviju un 1944. gadā atradās trimdā, kur turpināja pārstāvēt Latvijas Evaņģēliski luterisko Baznīcu. lasīt tālāk

aprīlis
 • 1

  Viridium
  Ps 116: 1-2, 12-19; 2.Moz 12:1-4 (5-10).11-14 ; 1Kor.11:23-26; Jņ 13 :1-17, 31b-35

  Rīts: 2Moz 30: 22-31 Jk 5:13-16,  Mk6: 7-13
  Vakars: 1Moz 14:17-20; 1Kor 1120-32; Jņ 13:1-15

  krāsa – balta vai sarkana

   

 • 2

  Ps 22; Jes 52:13-53:12; Ebr 4-14-16, 5:7-9 vai Ebr 10-16-25; Jņ 18:1-19:42

  Hoz 6:1-6; 2 Moz 12:1-11; Jņ 18:1-19:42

  krāsa – melna

   

 • 3

  Viņš ir Kungs, mūsu Dievs, viņš tiesā visu zemi! (Ps 105:7)

  Kristus ir vienreiz par visām reizēm grēku dēļ cietis – taisnais par netaisnajiem – lai jūs pievestu pie Dieva. (1 Pēt 3:18)

 • 4

  Ps 118:1-2, 14-24; Jes 25:6-9; 1Kor 15:1-11; Mk 16:1-8 vai Jņ 20:1-18

  Lieldienu nakts: 1Moz 1:1-2, 4a; 2Moz 14:24-31, 15:1
  Jes 4:1-6; 5Moz 31:22-30; Kol 3:1-4; Mt 28:1-7

  Lieldienu rīts: Ech 37:1-14; 1Kor 5:7-8 Mk 16:1-7

  krāsa – balta

  Aizlūgums
  _Kolumbus  draudze (ASV)
    Vārmes draudze, Ld/Ku , māc. Viesturs Pirro

  PORVOO PRAYER –  Church of Sweden: Diocese of Uppsala, Archbishop Antje Jackelén, Bishop Karin  Johannesson 

  Church in Wales: Diocese of Llandaff, Bishop June Osborne 

  Jēzus sacīja: “Es dzīvoju, un arī jūs dzīvosiet” (Jņ 14:19)

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

  Quasi modo geniti
  Ps 133; Apd 4;32-35; 1Jņ 20:19-31

  Lieldienu laika otrā svētdiena   Dominica in albis:
  1Moz 32:22b-32; 1Jņ 5:4-10; Jņ 20:19-31

  krāsa – balta

  Aizlūgums
  _Klīvlandes apvienotā  draudze (ASV), prāv. Sarma Eglīte
    Vecauces draudze, Ld/Je, prāv.Oskars Laugalis 

  PORVOO PRAYER –  Church of England: Diocese of Derby, Bishop Libby Lane, Bishop designate Malcolm
  Macnaughton
  Church of Ireland:
  Diocese of Clogher, Vacant
  Evangelical Lutheran Church in Denmark:
  Diocese of Aalborg, Bishop Henning Toft Bro

   

   

 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

  Misericordia Domini
  Ps 4; Apd 3:12-19; 1Jņ 3:1-7; Lk 24:36b-48

  Lieldienu laika trešā svētdiena
  Ech 34:1-16; 1Pēt 2:21b-25; Jņ 10:12-16

  krāsa – balta

  Aizlūgums
  _Kitčeneras dievkalpojuma kopa (Kanāda), prāv. Ivars Gaide
    Vecogres draudze, Dd/MA, māc Uldis Matīss

  PORVOO PRAYER –  Church of England: Diocese of Blackburn, Bishop Julian Henderson, Bishop Jill Duff,
  Bishop Philip North
  Scottish Episcopal Church: Diocese of Brechin, Bishop Andrew Swift
  The Lutheran Church in Great Britain: Bishop Tor Berger Jørgensen

  Kristus saka: “ES ESMU labais gans. Manas avis klausās manā balsī, es tās pazīstu, un viņas man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību.” (Jņ 10:11a, 27-28a)

 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25

  Jubilate
  Ps 23; Apd 4:5-12; 1Jņ 3:16-24; Jņ 10:11-18

  Sv.Marks – evanģēlists
  Ps 57; Jes 52:7-10; 2Tim 4:6-11, 18; Mk 1:1-15

  krāsa – sarkana

  Aizlūgums
  _Karakasas Augšāmcelšanās draudze (Venecuēla)
    Vecpiebalgas draudze, RAd/CE, māc.Intars Jonītis, palīgmāc. Uldis Priede

  PORVOO PRAYER –  Church of Sweden: Diocese of Gothenburg, Bishop Susanne Rappmann
  Scottish Episcopal Church: Diocese of Glasgow and Galloway, Bishop Kevin Pearso

  Tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums; viss vecais ir pagājis, un redzi – viss tapis jauns.  (2Kor 5:17)

 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30