Es ticu! Palīdzi man manā neticībā! (MK 9:24)

Laipni lūdzam LELBPasaulē mājaslapā!

Tagadējo Latvijas Evanģēliski luterisko Baznīcu pasaulē (LELBPasaulē), kā Latvijas Evanğēliski Luteriskās Baznīcas darbības turpinātāju izveidoja latviešu bēgļi pēc Otrā pasaules kara, kad Latvija bija okupēta. Teju puse latviešu luterāņu mācītāju, ieskaitot archibīskapu un vairumu prāvestu, atstāja Latviju un 1944. gadā atradās trimdā, kur turpināja un pārstāvēja Latvijas Evanģēliski Luterisko Baznīcu. lasīt tālāk

novembris
 • 1
  Divdesmit otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – Proper 26
  Reformācijas svētku dievkalpojums Īrijas draudzē
  Īrijas draudze, Īrija
  Īrijas draudzes kristību / iesvētību kurss Zoom platformā

  Aizlūgums:
  Oldenburgas draudze (Vācija), diak. Laima Urdze
  Sv. Jaunavas Marijas Staļģenes draudze, Ld/JE, māc. Sandis Ratnieks

  “Neļauj ļaunumam sevi uzvarēt, bet uzvari ļaunu ar labu!” (Rm 12:21)

  Mans Dievs dara gaišu manu tumsu! (Ps 18:29)
  Jēzus jautāja: “Ko tu gribi, lai es tev daru?” Aklais sacīja: “Rabuni, kaut es varētu redzēt!” Jēzus viņam sacīja: “Ej, tava ticība tevi ir dziedinājusi!” Un tūlīt viņš kļuva redzīgs un sekoja Jēzum ceļā. (Mk 10:51–52)

  Katru gadu divas reizes gadā notiek kristību / iesvētību kurss.  Četru mēnešu laikā tiekamies katru svētdienas vakaru.

  Topic: Kristīgais kurss 2020. gada rudenī.
  Time: Nov 1, 2020 07:30 PM Dublin

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/89453855655?pwd=emNWOHNTZVpIOGtsTzNSWHcxMy9Edz09

  Meeting ID: 894 5385 5655
  Passcode: 195402

 • 2
 • 3
 • 4
  Plkst 10:00 pēc Īrijas laika iespēja ienākt mūsu draudzes virtuālajā kafejnīcā. Kopābūšanas sajūta draudzīgā gaisotnē un sirsnīgās sarunās. Visi laipni aicināti. Topic: Kafejnīca. Trešdien 10:00 Time: Nov 4, 2020 10:00
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
  Divdesmit trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – Proper 27
  Zviedrija, Eskilstūna, Lāčplēša dienas dievkalpojums
  Eskilstunas draudze, Zviedrija
  Īrijas draudzes kristību / iesvētību kurss Zoom platformā
  Īrijas draudze, Īrija

  Aizlūgums
  Ņujorkas draudze (ASV), māc. Laris Saliņš, māc. Juris Saivars
  Sv. evaņģēlista Lūkas draudze, RAd/RI, māc. Aleksands Bite

  “Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem.” (Mt 5:9)

  Jāzeps teica Potifara sievai, kura meta acis uz viņu: “Tad kā lai es nodaru tādu lielu ļaunumu un grēkoju pret Dievu?!” (1Moz 39:9)
  Pāvils raksta Timotejam: “Tu, mans dēls, smelies spēku žēlastībā, kas ir Kristū Jēzū.” (2Tim 2:1)

  Pilna informācija atrodama spiežot uz linku: Eskilstuna rudens 2020_Sludinajums 2
  Svētdienas vakarā: Kristīgais kurss 2020. gada rudenī. Time: Nov 8, 2020 07:30 PM Dublin Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/87261613708?pwd=WUw2cEpaaTlzZHpDbkVzaFVrRlB4UT09 Meeting ID: 872 6161 3708 Passcode: 898729
 • 9
 • 10
 • 11
  Plkst 10:00 pēc Īrijas laika iespēja ienākt mūsu draudzes virtuālajā kafejnīcā. Kopābūšanas sajūta draudzīgā gaisotnē un sirsnīgās sarunās. Visi laipni aicināti! Topic: Kafejnīca. Trešdien 10:00 Time: Nov 11, 2020 10:00
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
  Divdesmit ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – Proper 28
  Īrijas draudzes Valsts svētku dievkalpojums

  Aizlūgums
  Ņubransvikas un Leikvudas draudze (ASV), māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko
  Talsu draudze, Ld/KA, māc. Māris Ludviks, māc. Andis Ķīvičs

  “Mums visiem būs jāstājas Kristus soģa krēsla priekšā.” (2Kor 5:10)

  Viņš tev ir teicis, cilvēk, kas ir labs, ko Kungs no tevis prasa – spriest taisnu tiesu, mīlēt žēlastību, pazemībā staigāt ar Dievu. (Mih 6:8)
  Dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības un pēc miera kopā ar tiem, kas piesauc Kungu no tīras sirds. (2Tim 2:22)

 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22

  Mūžības svētdiena – Mirušo piemiņas diena


  Aizlūgums
  “Norčēpingas draudze (Zviedrija), māc. Dr. Normunds Kamergrauzis
  Tilžas draudze, Dd/BA, māc. Mārtiņš Vaickovskis

  “Lai jūsu gurni ir apjozti, un jūsu lāpas degošas.”  (Lk 12:35)

  Es, es esmu Kungs, nav cita Glābēja bez manis! (Jes 43:11)
  Viens Kungs, viena ticība, viena kristība, viens Dievs un Tēvs visiem, kas ir pāri visiem, caur visiem un visos. (Ef 4:5–6)

 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29

  Aizlūgums
  Nīderlandes latviešu draudze (Nīderlande), prāv. Klāvs Bērziņš
  Tirzas draudze, Dd/MA, palīgmāc. Valdis Strazdiņš

  “Redzi, tavs ķēniņš pie tevis nāk, viņš ir taisns un glābējs.” (Zah 9:9)

  Lai Kungs vairo jūs, jūs un jūsu bērnu bērnus! (Ps 115:14)
  Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm pie tiem, kas viņa bīstas. (Lk 1:50)

 • 30
Adventa laika cerībā gaidot Ziemsvētkus

Adventa laiks ir gaidīšanas laiks, kam parastā iezīme ir cerība. Jo grūtāki un juceklīgāki, tumšāki laiki, jo spēcīgāka cerība, ka patiesi Dieva apsolījumi vēl spēkā. Tā Bībele definē cerību. Tā lasīt tālāk