Zvirgzds Ilmārs, mācītājs

Ordinēts 1994.gada 4.septembrī

Tel.: +1 (613) 234-8567
E-pasts: zvirgzds@me.com