Bambāns Viesturs, mācītājs

Ordinēts 2004.gada 18.aprīlī
Oregonas draudzes mācītājs

11687 SW Teal Blvd.,
Beaverton, OR 97007, USA

Tel.: +1 (503) 781-6724
E-pasts: viestursb@v-vdg.pro