Bergholca Kristīne

Latviešu Evanģēliski luteriskā Baznīcas Zviedrijā
pārvaldes priekšniece
Sickla Kanalgata 81
SE-120 68 Stockholm
Tālr. +46 (0)70 869 69 02
kristine@abc.se