Kostanda Ainārs

Kalpo Landzes un Usmas pansionātos un Jelgavas cietumā

Ordinēts 2013. gada 14. augustā

Anša Lerha Puškaiša iela 1,
Talsi, LV-3201
Tālr. +371 26809127
kostanda2@inbox.lv