Kostanda Ainārs

Latvijas apgabala vikārs. Kalpo  Jelgavas cietumā, Landzes un Usmas pansionātā 

Ordinēts 2013. gada 14. augustā

Anša Lerha Puškaiša iela 1,
Talsi, LV-3201
Latvia
tālr.  +371 26809127
e-pasts kostanda2@inbox.lv