Ekumēniskās attiecības

Sadarbība un saites ar kristiešu organizācijām pasaulē un Latvijā.