Lūgšana

Mīļo Jēzu,
Tu mazgāji mācekļu kājas… Bet mums liegts tuvoties cits citam. Kungs, tas liekas tik nepareizi! Gribam paklausīt Tavai pavēlei, kalpot, kā Tu reiz pazemībā mācīji…
Mazgā mūs Kungs, mazgā mūsu sirdis un dvēseles, lai mēs neiegrimtu žēlabās par to, ko nevaram, bet celtos gatavi kalpot, kā spējam! No attāluma, ja tā lemts šinī krīzes laikā, un tomēr, Jēzu, apliecinot Tavu mīlestību un žēlastību katram, kā varam – ziedojot, lūdzot par tiem, kas tuvu, tuvu noliecas pie katra slimnieka un kalpo kā Tavas rokas. Kungs, kaut tās būtu arī mūsējās! Paldies, Kungs, par katru, kas tik pašaizliedzīgi ir tuvu cietējiem!
Stāvi viņiem klāt, dziedini, atspirdzini…
Arī mūs, kad esam Tev uzticējuši savus grēkus, savu nespēku, sevi visu un esam no jauna saņēmuši tavu žēlastību!
Paēdini mūs kā toreiz, lai arī mēs būtu spējīgi doties līdz ar Tevi uz Ģetzemenes dārzu un palikt nomodā… Paldies, mīļo Jēzu, par visu, ko šī diena māca un dod! Ļauj tajā izjust Tavu tuvumu un kopā ar Tevi saprast, kā būt klāt citam pie cita Tavā vārdā un Tavā garā!

+Lauma

Birkas

Citi Jaunumi