LELBA priekšnieka prāv. Gunāra Lazdiņa aicinājums

Mīļās māsas un brāļi Kristū!

Mārtiņš Luters raksta himnā “DIEVS KUNGS IR MŪSU STIPRĀ PILS”, šodien mūsu valsts piedzīvo satraukumu par notikumiem mūsu Valsts galvas pilsētā.

Zvaigznes dienā Jāņa evģ. 8:12 pantā raksta: “Es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.” Nepadosimies tumsībai, mūsu ceļš ir gaismas ceļš. Aicinu vienoties lūgšanas lai atgūtu mieru un pārliecību ka DIEVAM ir pēdējais vārds.

Prāv.Gunārs Lazdiņš
LELBA priekšnieks

Citi Jaunumi