Sv. Māras draudze

38 Gasson St., Christchurch 1, New Zealand
Priedkalns Jānis, Austrālijas apgabala prāvests Dr.

Austrālijas apgabala pārvaldes priekšnieks, Virsvaldes loceklis Ordinēts kā diakons 1990. gada 22. jūlijā, kā mācītājs
lasīt tālāk

Stone Rota, diakone

Austrālijas apgabala vikāre Ordinēta kā diakone 2014.  gada 24. oktobrī e-pasts rotina@yahoo.com
lasīt tālāk

Dievkalpojumi

Prāvests Jānis Priedkalns
Tel: +61883796983

Neatkarīgais mācītājs Colvin Strathallan MacPherson ☞
pastor@sydneylatvianchurch.org.au
Tel. +61 2 9746 1934
Tel:+61412024476

Priekšnieks Miervaldis Altments
4 Templetons Way, Aidanfield,
Christchurch 8025, New Zealand
Tel: +64274335949
e-pasts: merv.altments@gmail.com

Sniedze Plesova
E-pasts: splesovs@xtra.co.nz
4 Templeton’s Way, Aidanfield, Christchurch, 8025, NZ

Apraksts

38 Gasson St., Christchurch 1, New Zealand

Kontakti

Tālrunis
+64274335949